Foto när bostadsområdet Sörse byggs med stora lyftkranar i bakgrunden.

Foto: ur Ronald Johanssons bildsamling

1950-1970

Staden brer ut sig med nya stora bostadsområden.

I mitten på 1900-talet byggs stora bostadsområden, först Brunnsberg sedan Håsten och Sörse. Det är stor bostadsbrist och man vill bygga bort ”lort-Sverige”, där människor bor trångt. Det byggs flerfamiljshus och större villaområden i stadens utkant. Från att jordbruk och fiske varit stora inkomstkällor ökar nu turismen och campingplatser, stugbyar och sommarstugor växer fram.

Publicerad den:

Senast Ändrad: