1970-talet

Storkommun med stora industrier.

1971 är det dags för kommunsammanslagning i Sverige. Varberg och ett antal landsbygdskommuner, till exempel Värö, bildar den nya kommunen. På 1970-talet är det byggboom i Varberg! Nu byggs det nya sjukhuset och de två industrierna Ringhals och Värö Bruk.

Publicerad den:

Senast Ändrad: