Foto över Varbergs station från 1880-talet med kyrkan i bakgrunden och havet i förgrunden.

Foto: Nils Johan Björsell, Hallands kulturhistoriska museum

1800- och 1900-talen

Järnvägen kommer till stan.

Varbergs station börjar byggas i slutet av 1870-talet på utfylld havsbotten. Första järnvägslinjen Varberg-Borås öppnas 1880. Nu kan textil- och skogsindustrin i Viskadalen få tillgång till ett modernt transportsystem till kusten och Varbergs hamn. Resan från Borås tar fyra timmar!

Järnvägens historia i Varberg.

Publicerad den:

Senast Ändrad: