Det hållbara Varberg

  Följ oss på vägen till det hållbara Varberg och inspireras av vårt hållbarhetsarbete i kommunen. Vi vill hjälpa dig som bor och verkar här att agera hållbart och ansvarsfullt. Tillsammans med dig ska vi fortsätta skapa ett uthålligt och välmående Varberg.

  Våra hållbarhetsmål

  Läs om våra mål och hur vi varje år sammanfattar vårt hållbarhetsarbete i ett Hållbarhetsbokslut.

  Koldioxidbudget

  Varbergs kommuns koldioxidbudget visar hur fort utsläppen av växthusgaser måste minska för att ligga i linje med Parisavtalet.

  Foto på tre olika smoothies med bär och blad i bakgrunden.

  Hållbarhet i praktiken

  Läs om goda exempel från kommunens hållbarhetsarbete.