Nyheter

  • 23 februari 2021

   Omledning av cykel i centrum och ny interaktiv karta

   Nu leder vi om cyklister till Göteborgsvägen i norra centrum och Trafikverket presenterar en ny karta som visar framdriften i projektet.

  • 05 februari 2021

   Sprängningar på flera håll och ny cykelparkering i centrum

   Arbetet rullar på i projekt Varbergstunneln och nu arbetas det intensivt på flera håll längs sträckan för det nya dubbelspåret och den kommande bergtunneln.

  • 04 februari 2021

   Inbjudan till första informations- och dialogmötet: Apelviken

   Nu har vi startat arbetet med vad som ska hända i spårområdet genom centrum när projekt Varbergstunneln är klart. Vi vill gärna ha era tankar och idéer och först ut är en dialog om spårområdet i Apelviken.