Nyheter

  • 29 juni 2022

   Planeringen av samhälle och station fortsätter

   I arbetet med den fördjupade översiktsplanen skissar vi just nu på var i Väröbacka bebyggelse, service, grönområden och vägar ska kunna ligga. Det är också roligt att kunna berätta att Värö station finns med i regeringens nyligen beslutade natione...

  • 29 juni 2022

   Vi tuffar vidare mot Jonstaka/Hamra!

   Efter att ha jobbat med spårområdets framtida användning i ungefär ett och ett halv års tid börjar vi nu närma oss slutet av vårt spännande utredningsarbete, och det sista delområdet Jonstaka/Hamra.

  • 23 juni 2022

   Västerport: Han leder arbetet med överklagan

   Stefan Andersson, tidigare chef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, har anlitats för att leda arbetet med att ta fram kommunens överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Mer om detta, plus annat, i senaste nyhetsbrevet om Västerport.

  • 20 juni 2022

   Pålning och muddring på gång i Farehamnen

   Visst är det snart dags för semester för många av oss. Arbetet i Farehamnen kommer pågå under sommaren men i lite mindre omfattning.

  • 13 juni 2022

   Tågresenär - dela ditt reseminne!

   Vill du vara med och bidra till konstverk på byggplanket längs Västra Vallgatan? Konstnärerna samlar nu in tågreseminnen som inspiration till de tredimensionella tittskåp som byggs i höst.

  • 13 juni 2022

   Efterlängtat besked om Värö station i nationell plan

   Värö station finns med i den nationella planen för trafikinfrastrukturprojekt som regeringen fattade beslut om den 9 juni. - Detta känns väldigt bra! Vi har jobbat hårt för att få ett extra stopp på Västkustbanan i kommunens norra delar. Att Vär...

  • 08 juni 2022

   Sprängningar vid stationen och sommarjobb i projektet

   Nu intensifieras sprängningar vid stationen och norrut. Arbete kommer att pågå hela sommaren, både i tunneln och i arbetsområdena ovan jord.