Nyheter

  • 14 juli 2022

   Sommarjobb i projektet

   Vi är i mitten av sommaren och både i Breared och norr om stationen pågår arbeten för fullt. Det är endast i bergtunneln som sprängningsarbeten tar sommaruppehåll. Nu kan vi också summera vad arkeologerna hittat i norra området!

  • 04 juli 2022

   Trafiken stängs av vid Västkustvägen

   Arbetet med att bygga ett nytt gång- och cykelstråk mellan Lassabackarondellen och Ranelidsrondellen pågår för fullt. Framöver påverkas trafiken på bland annat Västkustvägen som stängs av helt.