Nyheter

  • 26 september 2022

   Västerport: Kommunen får mer tid att formulera sin talan

   Kommunen har begärt och fått förlängd tid för att lämna in sitt yttrande i överklagan till Mark- och miljööverdomstolen, angående detaljplanen för Västerport etapp 1. Nytt sistadatum är den 30 november.

  • 20 september 2022

   Kommunen tar över byggandet av stationsområdet

   Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade idag, den 20 september, beslut om att godkänna ett tilläggsavtal för projekt Varbergstunneln. I tilläggsavtalet får Varbergs kommun ansvar för att planera och bygga stationsområdet.

  • 09 september 2022

   Vision för Getteröverket

   En ny grön oas i Varberg, en plats för både innovation och grön rekreation. Det är Vivabs vision för hur Getteröverket ska utvecklas till ett tillgängligt resursverk.

  • 08 september 2022

   Ny förskola med härlig målning

   Bua förskola är nu färdigbyggd och inramad av ett 100 meter långt bullerplank.

  • 01 september 2022

   Muddring i Farehamnen

   Nu är han igång – Mjölner – den 52 meter långa och 17 meter breda pråm som ska leda muddringsarbetet med att skapa en ny hamnbassäng i Farehamnen.