Efterlängtat beslut om stationsläge

  Så här i slutet av hösten kan vi komma med ett glädjande besked, allt pekar på att vi kommer att ha ett beslut om stationsläge i fullmäktige före årsskiftet! Våra politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) är överens om att stationen ska ligga i södra Väröbacka.

  Beslut om stationsläge

  På kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) den 23 november var våra politiker överens om att stationen i Värö ska ligga i södra Väröbacka. Nu ska KSAU:s förslag till beslut om stationsläge vidare till kommunstyrelsen den 30 november, och därefter till kommunfullmäktige den 14 december för slutligt beslut.

  Vad visar stationslägesutredningen?

  Det har funnits två möjliga lägen för var stationen i Värö kan ligga, det norra läget i höjd med Väröbackaskolan och det södra läget vid vägbro 850. Kommunen har utrett vilket av lägena som har bäst förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv. En samlad analys och bedömning visar att det södra läget sammantaget har de bästa förutsättningarna.

  Den nya stationen kommer att bli drivande för den fortsatta utvecklingen av Väröbacka och de närmaste orterna, därför blir det viktigt var den hamnar. De båda lägena har studerats utifrån olika perspektiv, till exempel markförhållanden, trafiklösningar, kostnader och förutsättningar för samhällsutveckling. Bedömningen är att det södra läget har styrkor som kommunen vill ta vara på: det ligger i en strategiskt viktig knutpunkt i vägnätet, det innebär minst påverkan på värdefull jordbruksmark och en stor del av marken ägs av kommunen. Kring stationsläget finns det sammantaget bäst förutsättningar för samhället att växa och här kan vi också dra nytta av befintliga strukturer.

  Vad händer framåt?

  Det slutliga beslutet om stationsläge kommer att tas i fullmäktige den 14 december. Därefter kan Trafikverket påbörja processen med att planera och bygga stationen, medan kommunen kan färdigställa den fördjupade översiktsplanen för Väröbacka och påbörja en förstudie för stationsområdet.

  Har du frågor?

  Om du har frågor kring stationslägesutredningen och den fördjupade översiktsplanen, kontakta:

  Frida Eriksson, samhällsplanerare
  frida.eriksson@varberg.se 
  0340 - 69 70 13

  Om du har frågor kopplade till projekt Utveckling av Väröbacka, kontakta:

  Malin Johnsson, projektledare
  malin.johnsson@varberg.se 
  0340 - 69 76 34

  Vill du veta mer?

  Följ projektet på:
  www.varberg.se/varovaxer Länk till annan webbplats.

  Läs om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: