Kommunen växer

  Genom att utveckla de större orterna i kommunen kan vi ta tillvara redan utbyggd infrastruktur och kommunal service.

  Dessa större orter runt om i kommunen skapar också närhet till service för de som bor på den omgivande landsbygden. På landsbydgen gör vi satsningar i de mindre samhällena så att även landsbygden utvecklas när Varberg växer.

  Väröbacka

  Värö växer och vi planerar för en ny tågstation och nya bostäder i Väröbacka och Limabacka.

  Väröbacka växer

  Bua

  I Bua finns möjlighet att växa med både bostäder och kommunal service.

  Bua växer

  Veddige

  Veddige kan utvecklas med fler bostäder och mark för verksamheter och friluftsliv.

  Veddige växer

  Rolfstorp/Skällinge

  Två serviceorter, som kan utvecklas tillsammans genom sin geografiska närhet till varandra.

  Rolfstorp och Skällinge växer

  Kungsäter

  Kungsäter är en av serviceorterna där kommunen tagit fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt.

  Kungsäter växer

  Tvååker

  Tvååker är en växande serviceort. Här byggs nya bostadsområden och det satsas på mer kommunal service.

  Tvååker växer

  Landsbygden utvecklas

  Vi satsar också i de mindre samhällena runt om i kommunen.

  Landsbygden utvecklas

  Pågående detaljplaner

  I Varbergskartan kan du se pågående planprogram och detaljplaner runt om i kommunen.

  Pågående planarbeten Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: