Bua hamn i vinterskrud.

  Bua växer

  Bua är en växande serviceort och kommer de närmaste åren utvecklas med fler bostäder och kommunal service.

  Bua kan utvecklas med fler bostäder och mer service. Totalt finns möjlighet för byggnation av cirka 700 nya bostäder i olika former. Det finns också behov av bostäder anpassade för äldre. Bua ska tillsammans med Väröbacka växande samhälle kunna erbjuda ett brett serviceutbud. Det finns också möjlighet att stärka Buas centrum för att öka attraktiviteten och utveckla entrén till samhället.

  Kommunfullmäktige beslutade våren 2017 om fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet. Planen innehåller kommunens förslag för Buas utveckling. Den handlar om hur framtida mark- och vattenanvändningen skulle kunna se ut med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

  På gång i Bua

  Övergripande plan

  Planprogram Bua

  Bostadsprojekt

  Bua hamnplan

  Hultet

  Violvägen

  I kartan nedan ser du även pågående detaljplanearbeten.

  Satsningar de senaste åren

  Sedan 2017 har det hänt mycket i Bua. Kommunen har investerat i större projekt men också bidragit genom ökad service och medfinansiering till större och mindre åtgärder. Här nedan ser du några exempel:

  • Bua förskola
  • Lekplats Bålevägen
  • Utegym
  • Ungdomshäng med konstinslag
  • Upprustning av ungdomsgård
  • Meröppet bibliotek
  • Bussvändplats med intilliggande parkyta
  • Gång- och cykelväg till Limabacka
  • Bänkar, grillplats, cykelställ och brygga i Videbergs hamn
  • Julbelysning
  • Räddningsstege Videbergs fiskehamn

  Sedan 2015 har 20 bostäder färdigställts i Bua.

  Senast publicerad:

  Fakta

  Bua är ett äldre fiskeläge i norra delen av kommunen, som till stor del byggdes ut på 1960- och 1970-talet i samband med Ringhals och Södra Cells tillkomst. Idag är Bua en av de större serviceorterna i kommunen.