Vi planerar för framtiden

  När kommunen växer och områden förändras behövs en bra planering av hur mark- och vattenområden ska användas. Denna planering görs på både översiktlig och detaljerad nivå.

  Vi planerar och bygger vår kommun tillsammans. När en plan tas fram, så samråder vi med dig som är berörd och du har möjlighet att lämna in synpunkter och påverka hur vår framtida, fysiska miljö kan se ut.

  Vad händer i arbetet med aktuella detaljplaner?

  Sök bland alla pågående detaljplaner och läs mer om vad som händer.

  Till pågående detaljplaner
  Två lila pratbubblor på ljuslila bakgrund.

  Tyck till om planer!

  Här kan du lämna synpunkter på detaljplaner som är ute på samråd eller granskning.

  Ljuslila dokument på mörklila bakgrund

  Lagakraftvunna detaljplaner

  Här kan du ta del av lagakraftvunna detaljplaner från de senaste åren.

  Mörklila hus på ljuslila bakgrund

  Gällande detaljplaner och program

  I Varbergskartan kan du själv ta del av detaljplaner och gällande bestämmelser.

  Från idé till verklighet!

  Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid och många aspekter måste beaktas.

  Läs mer om processen här

  Viktiga frågor för oss som planerar det växande Varberg.

  För att ge de beslutande politikerna bra underlag för framtida investeringar behöver vi utreda och svara på olika frågor.

  Sök efter detaljplaner!

  Via Varbergskartan kan du söka både gällande och pågående detaljplaner.

  Hur ska Varberg se ut i framtiden?

  Det berättar kommunen om i översiktsplanen.