• Varningssymbol med utropstecken i triangel och cirkel
    2023-05-23

    Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

    Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

    Läs mer om hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark
    Pil
Fem killar som går på Peder Skrivares yrkesförberedande program. 

Valmundur, Norton, Oskar, Johan och Eric var fem av eleverna som diskuterade hållbara godstransporter och hållbart byggande i framtiden under Green Week 2022.

Transportera och bygga mer miljösmart

Under Green Week i december 2022 träffade vi eleverna på fordons- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet på Peder Skrivares skola för att prata hållbara transporter och hållbart byggande.

Eleverna fick diskutera hur hållbara transporter kan se ut i framtiden och hur vi kan bygga och förvalta fastigheter i framtiden.

Eco-driving och ökad last

Eleverna på fordons- och transportprogrammet ser fler gasdrivna lastbilar i framtiden. De ser inte att eldrivna transporter kan ersätta dagens fossilbaserade transporter då tekniken inte är tillräckligt utvecklad ännu.

Med eco-driving kan miljöpåverkan minskas även om lastbilar går på fossila bränslen. Miljöpåverkan kan också bli mindre om lastbilarna kör med mer last och om fler tyngre transporter kan tillåtas på vägarna.

Eleverna ser att antalet transporter på järnväg kan öka och att de som privatpersoner kan resa mer kollektivt. De vill även utveckla elproduktion från sol-, vind-, vatten- och kärnkraft för att minska behov av import från andra länder.

Bygga på höjden och återvinna mer

Eleverna på VVS- och fastighetsprogrammet ser att framtiden handlar om att bygga mer energisnåla byggnader som också är förberedda för klimatförändringar. Genom att bygga på höjden sparas markyta och värmen kan nyttjas effektivare i husen. Det är också bra att använda fjärrvärme som värmekälla.

Byggbranschen kan använda mer återvunnet material i högre utsträckning. Genom att bygga med bra kvalitet och inte snåla med materialval kan en byggnad bli mer hållbar. Gamla byggnader bör tilläggsisoleras för att spara energi.

Som framtida hantverkare kan eleverna tänka på att beställa rätt mängd material i närområdet och inte köra i onödan. Byggandet kan också bli mer miljövänligt om de källsorterar material och inte slänger småbitar av till exempel kopparrör.

Gymnasieworkshopen var ett samarbete mellan samhällsutvecklingskontoret och Fordons- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet i Varbergs kommun.

Publicerad den:

Senast Ändrad: