Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-01-27

Nu gäller nya ordningsregler i kommunen

Nu gäller nya lokala ordningsföreskrifter i kommunen. Det är nya regler kring bland annat alkohol på offentlig plats, eldning på kommunens badplatser, fyrverkerier och var man får ha med sig hund.

Nu har Länsstyrelsen Halland beslutat om kommunens förslag till nya lokala ordningsföreskrifter som ersätter de gamla från 1996. De nya reglerna börjar gälla direkt.

- Vi har inte gjort några jättestora förändringar, det handlar dels om att uppdatera dem efter hur stadsbilden och omvärlden har förändrats, dels om att förtydliga avsikten i några tidigare formuleringar, säger Josefin Winnfors, kanslichef.

Förändringar som påverkar många

De förändringar som väntas påverka flest invånare och besökare är dem som kanske framför allt förknippas med semesterfirande, såsom bad, grillning och picknick med alkoholhaltiga drycker.

- Ordningsföreskrifterna handlar om att vi ska visa respekt och omsorg om varandra på offentlig plats. Men reglerna ska inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller innebära omotiverade inskränkningar i den enskilde personens frihet, säger Josefin Winnfors, kanslichef.

Här nedan listar vi förändringarna i korthet. För detaljer och kartor, se ordningsföreskrifterna i sin helhet: Lokala ordningsföreskrifter Varbergs kommun Pdf, 2.2 MB.

Du får dricka alkohol på något fler ställen i centrala Varberg

I de nya ordningsreglerna är det tillåtet att dricka alkohol vid södra fästningshörnan samt längs fästningen mot kusten. Förbudet gäller dock på piren med Fästningsbadet och på Barnens badstrand.

Du får inte elda direkt på marken på kommunens badplatser

Använd i stället våra kommunala grillplatser eller grilla på medhavd grill.

Du får inte använda fyrverkerier i närheten av sjukhus eller äldreboende

Du måste fortfarande ansöka om tillstånd hos polisen om pyrotekniken riskerar att störa eller orsakar skada. De kommer per automatik att avslå ansökan om avfyrningsplatsen ligger inom 200 meter från Hallands sjukhus eller ett äldreboende.

Du får ta med kopplad hund till torget under torgdagar

Tidigare var det hundförbud på torget under torgdagar.

Du får ta en hundpromenad på gångar och stigar utmed våra kommunala badplatser under sommarmånaderna

Hund får fortfarande inte vistas på kommunala badplatser under perioden 1 maj-31 augusti (med undantag för Getteröns tredje vik). Men det är alltså okej att passera med kopplad hund utmed badplatsernas promenadstråk.

Fakta om lokala ordningsföreskrifter

Kommuner har möjlighet att besluta om lokala regler för vad som är tillåtet att göra på offentlig plats. Det är polisen som är tillsynsmyndighet. Den som bryter mot ordningsföreskrifterna kan få böter. Det är polisen som ska se till att föreskrifterna följs. Kommunen föreslår föreskrifter som sedan måste godkännas av Länsstyrelsen innan de börjar gälla.

Länsstyrelsen upphävde delar av förslaget

Länsstyrelsen Halland godkände Varbergs kommuns förslag till ordningsregler med undantag för några mindre formaliaändringar. Dessa justeringar handlade antingen om att företeelsen redan var reglerad i annan lag eller om regleringarna inte kunde anses vara motiverade utifrån ordning och säkerhet. Merparten av de upphävda lydelserna fanns med i de gamla ordningsföreskrifterna som antogs 1996.

  • I kommunens förslag förbjöds ridning på strändernas sanddyner året runt. Länsstyrelsen bedömde inte att det kunde anses vara en ordningsstörning under årets alla månader och upphävde därför denna lydelse. Frågan kan anses vara reglerad i Allemansrätten som säger att det inte är tillåtet att rida på där det är risk att skada marken.
  • I kommunens förslag framgick att tikar som löper ska hållas kopplade inom hela kommunen med undantag för inhägnade områden. Länsstyrelsen bedömer att frågan redan är reglerad i lagen om tillsyn över hundar och katter som bland annat säger att hundar ska hållas på ett sådant sätt som krävs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Även om en kommun kan komplettera lagens bestämmelser anser länsstyrelsen att det gäller för omfattande geografiskt tillämpningsområde. Därför upphävdes denna lydelse.
  • I kommunens förslag framgick att fastighetsägare är skyldiga att sätta upp adresskyltar på byggnader som har ett tilldelat adressnummer. Länsstyrelsen bedömer inte att ett sådant tvång kan motiveras utifrån allmän ordning och säkerhet och upphävde därför denna lydelse.
  • I kommunens förslag framgick att kommunen har rätt att ta ut en avgift för användning av offentlig plats. Länsstyrelsen menar att detta redan regleras i annan lag och upphävde därför denna lydelse.

publicerad:

Senast Ändrad: