Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-02-03

Analys 2023 sätter ljus på Varbergs kommuns utmaningar

Den 25-26 januari genomfördes planeringsdagar för kommunens ledande politiker. Dagarna var startskottet för arbetet med att ta fram och formulera mål och inriktning för perioden 2024-2027. I samband med detta släpptes Analys 2023 som belyser samhällsutveckling och trender som påverkar Varbergs kommun idag och i framtiden.

Varbergs kommun har sedan tidigare jobbat med nuläges- och omvärldsanalys på olika sätt. Nytt från 2023 är att analyserna tas fram och presenteras gemensamt på sidan www.varberg.se/analys. Länk till annan webbplats.

Analys 2023 listar fem nyckelområden som är avgörande för kommunens utveckling. Målsättningen är att analysen ska vara ett värdefullt underlag för framtida beslut.

- Vi vill ge våra förtroendevalda en samlad bild av vad koncernledningen ser som de största utmaningarna framöver. Syftet är att ge dem ett gediget underlag inför kommande målarbete. Sedan är det upp till våra förtroendevalda att fatta beslut om målen, säger Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör.

Analys 2023 tar avstamp i rapporten ”Vägval för framtiden 4” som är framtagen av Sveriges kommuner och regioner. Den beskriver övergripande förändringskrafter och trender som bedöms påverka det kommunala och regionala uppdraget mot år 2030.

- Analys 2023 sätter fingret på vad dessa trender betyder för Varbergs kommun och vad vi behöver göra för att kunna möta framtida utmaningar på ett bra sätt, säger Jens Otterdahl Holm.

Fem nyckelområden för framtiden

Analys 2023 lyfter fram fem nyckelområden som ses som kritiska för en gynnsam utveckling av Varbergs kommun. Till varje nyckelområde finns ett antal medskick som ska ses som koncernledningens bild av vad kommunen behöver ha extra fokus på för att möta framtiden. Det handlar bland annat om hur vi ska lösa kompetensutmaningen när konkurrensen om kompetensen ökar och hur vi ser till att engagera fler i utvecklingen av kommunen när det politiska engagemanget förändrats.

Analys med egen webbplats

Många av kommunens rapporter presenteras som trycksaker och pdf-filer som finns att ladda hem via varberg.se. Analys 2023 har i stället en egen webbplats och är helt digital.

Analysen riktar sig till personer som fattar viktiga beslut om Varbergs kommuns framtid, exempelvis förtroendevalda och chefer. Tanken även att den ska kunna vara till nytta för exempelvis ledare och beslutsfattare inom näringslivet.

En uppdatering av analysen kommer att lanseras årligen i januari inför det stundande budgetarbetet. Webbplatsen fylls även löpande på med nyheter och rapporter från Varbergs kommun.

publicerad:

Senast Ändrad: