Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-02-15

Smidigare för dig som ska bygga

Ska du installera en ny kamin, bygga ut ditt hus eller kanske riva ett förråd? Nu blir det enklare att ansöka om lov eller komplettera och yttra dig i ett byggärende.

– Vi utvecklar e-tjänster och kommunikationsvägar, så att det ska bli smidigare för våra kunder. Det ska vara lätt att göra rätt, säger verksamhetsutvecklare Josefine Linjer.

Sedan tidigare har det gått att ansöka om bygglov, rivningslov och marklov på webben. Nu har tjänsten förbättrats samtidigt som fler har kommit till.

- Idag kan du även anmäla bygglovsbefriade åtgärder eller ansöka om förhandsbesked. Det går också att beställa kartor, komplettera ditt ärende och ta del av beslut digitalt, berättar utvecklingsledare Maria Donaldson.

Lättare att göra rätt

Nu finns det e-tjänster för alla typer av byggärenden. Tjänsterna är öppna dygnet runt och beskriver tydligt vilka uppgifter som måste lämnas in.

- Tanken är att det ska bli smidigare att söka lov eller yttra sig i ett ärende. Eftersom du guidas steg för steg blir det enklare att göra rätt, säger Josefine.

Effektivare hantering av ärenden

De nya e-tjänsterna kommer också minska på administrationen och bidra till en effektivare hantering av ärenden.

- Många av de återkommande arbetsuppgifterna som tidigare gjordes manuellt har automatiserats. Alla ansökningar och ärenden går också rätt in i vårt ärendehanteringssystem. På sikt kommer detta spara en hel del tid som kan läggas på handläggningen av ärendet i stället, säger Maria.

Allt fler söker via webben

Maria och Josefine ser att många redan upptäckt möjligheterna med digitala tjänster, men hoppas att de ska bli fler:

- Det är lätt att söka digitalt. För den som ändå känner sig osäker eller undrar något, så hjälper Varberg direkt gärna till. Möjligheten att ansöka via en pappersblankett kommer också finnas kvar.

Fler e-tjänster kommer

Varbergs kommun kommer fortsätta utveckla e-tjänster inom området bygga, bo och miljö. Det handlar om allt från att kunna ansöka om en detaljplan till att anmäla enskilt avlopp eller miljöfarlig verksamhet.

Alla e-tjänster går att hitta under rubriken Självservice på varberg.se.

publicerad:

Senast Ändrad: