Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-03-21

Byggnadspris till bostadshus i kvarteret Kvarnliden

De två nyuppförda byggnaderna på fastigheten Kvarnliden 9 får 2022 års byggnadspris av Varbergs kommun. Stort grattis till fastighetsägare Månssons fastigheter och arkitektfirman Semrén och Månsson arkitekter!

Foto som visar husfasader i kvarteret Kvarnliden

De båda bostadshusen prisas bland annat för att de i utformning och materialval anpassats väl till dels kulturhistoriskt värdefulla Rosenfredsskolan i närheten, dels Varbergs stadskärna och kvartersstad.

Byggnaderna ligger där Östra Långgatan och Södra vägen möts vid Drottning Blankas plats i södra delen av stadskärnan. De innehåller 85 lägenheter, varav 60 är för ungdomar mellan 18–24 år.

Priset delades ut på kommunfullmäktiges sammanträde på tisdagskvällen. Vinnarna får en penningsumma och en plakett att sätta på fastigheten.

Juryns motivering i sin helhet:

”På fastigheten Kvarnliden 9 står två nyuppförda byggnader med 85 lägenheter, 60 av dem för ungdomar mellan 18–24 år. I förutsättningarna i markanvisningen ingick att skapa ungdomsbostäder till rimliga hyror vid Drottning Blankas plats och södra entrén av stadskärnan.

I skärningspunkten mellan den kulturhistoriskt värdefulla Rosenfredsskolan och den småskaliga öppna kvartersstaden har byggnaderna anpassats i väl avvägda volymer. Mötet med stadens huvudstråk har varit speciellt viktig och i markplan har skapats lokaler för restaurang och gemensamma ytor och plats för uteservering. Genom sin utformning visar den på god tillgänglighet för boende och besökare.

Genom att välja sadeltak och dela upp fasaderna horisontellt med variationsrik detaljutformning i tegel, trä och Varbergsgnejs skapas en stark koppling till den småskaliga karaktären som präglar Varbergs stadskärna.

Projektet präglas av att arkitekterna har följt genom hela processen från planering, byggnation till förvaltning. På ut- och insida har val av slitstarka och enkelt utbytbara byggnadsmaterial satt byggnationens livscykelperspektiv i fokus för fortsatt hållbar ekonomisk förvaltning och gestaltning. Valet av bergvärme nyttjas även för kylning sommartid.

Projektet visar en hög ambition som resulterat i en välgestaltad livsmiljö och helhet med fina exempel på detaljbearbetning för god funktion. I bostadskvarteret på Kvarnliden möts vi av modern arkitektur med omsorg om platsen, byggnadens möte med omgivningen och de människor som ska vistas där.”

Fågelvy över nybyggnation i kvarteret Kvarnliden

publicerad:

Senast Ändrad: