Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-03-31

Ny riskklassning och efterhandsdebitering av livsmedelsverksamhet från 2024

Nästa år inför Livsmedelsverket en ny riskklassning för livsmedelsverksamheter. Samtidigt införs efterhandsdebitering vid kontroll av livsmedelsverksamhet.

Ny riskklassning av livsmedelsverksamhet

Nästa år inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Det innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

Vi hör av oss när det är din tur

Du som bedriver livsmedelsverksamhet i Varbergs kommun behöver inte göra något nu. Vi kommer skicka ut ett meddelande med mer information till ditt företag under vår/sommar 2023. Du lämnar enklast uppgifterna som vi behöver genom att använda den e-tjänst för omklassning som tagits fram tillsammans nationellt med andra myndigheter. E-tjänsten kan användas av firmatecknare eller annan representant för verksamheten, och kräver inloggning med e-legitimation.

Efter att du lämnat de uppgifter vi behöver skickas ett beslut om din nya riskklassning ut löpande under året och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens, hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under 5 år. Det kostar inget att använda e-tjänsten för att lämna nya uppgifter men det kan kosta att bli omklassad.

E-tjänsten förenklar

Om du väljer att använda e-tjänsten så kommer vissa uppgifter vara förifyllda då e-tjänsten har koppling till Bolagsverket och Skatteverket. E-tjänsten är även kopplad till kommunens register över livsmedelsverksamheter så du kommer kunna välja mellan dina registrerade verksamheter.

Mer information om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning här:

Du kan läsa mer om förändringarna i reglerna för planering av kontrollen här:

Efterhandsdebitering

Från och med 1 januari 2024 betalar du efter att vi kontrollerat din livsmedelsverksamhet, så kallad efterhandsdebitering.

Du betalar timtaxa för kontrollen

Den avgift du betalar grundar sig på den tid som kontrollen tar samt för- och efterarbete, som exempelvis:

  • förberedelse inför kontrollen
  • kontroll på plats/distans/kontoret
  • granskning av inkomna uppgifter och handlingar
  • administrativ tid
  • provtagning och bedömning av analysresultat
  • bedömning av kontrollresultat
  • skriva kontrollrapport och beslut
  • befogade klagomål/matförgiftningar

Det är kommunfullmäktige som beslutar om timtaxan för livsmedelskontroller. Taxan justeras varje år i enlighet med konsumentprisindex (KPI).

Bakgrund till förändringen

Bakgrunden till förändringen är att Sverige 2021 fick en ny förordning (SFS 2021:176) som bland annat reglerar hur myndigheter ska ta betalt för livsmedelskontroller.

Du kan läsa mer om förordningen här:Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

publicerad:

Senast Ändrad: