Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-04-17

Varbergs kommun har genomfört Lupp 2022 – en enkätundersökning om och för unga

Vad säger unga i Varberg om sin fritid, skola, delaktighet, trygghet och annat som spelar roll? Det är frågor vi nu har fått svar på i Lupp-enkäten som genomförts under hösten 2022.

Varberg vill vara en kommun där unga inspireras att uppnå sina drömmar. Att arbeta med ungas delaktighet är en viktig fråga för kommunen och för det krävs kunskap om deras livssituation.

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och frågorna har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. I Varbergs kommun genomfördes undersökningen för första gången 2018 vilket har följts upp av en ny undersökning hösten 2022 för elever i årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet. LUPP bidrar till att förtydliga bilden över hur unga upplever sin livssituation och sina livsvillkor.

- Det finns mycket i resultatet som vi alla kan och ska vara stolta över och bygga vidare på. Det framkommer även områden där vi tillsammans behöver bidra för att få en annan och mer positiv utveckling. Tillsammans behöver vi alla bidra till att våra ungdomar får och ges ökat inflytande över sin vardag och sin framtid, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet av Lupp-enkäten kommer att användas som ett verktyg för systematiskt utvecklingsarbete i kommunens verksamheter.

- Lupp-enkäten bidrar till att förtydliga bilden över hur unga upplever sin livssituation och sina livsvillkor. Undersökningen ger oss ett bra underlag för arbetet med att förbättra ungas livsvillkor i Varberg, säger Tina Wallin, utvecklingsstrateg, som är den som samordnat arbetet med enkäten.

För mer information, kontakta:

Tina Wallin, utvecklingsstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen
Mobil: 070-811 57 59 E-post: kristina.wallin@varberg.se

Dan Emilsson, t.f. barn- och elevhälsachef, förskole- och grundskoleförvaltningen
Mobil: 070-147 62 86 E-post: dan.emilsson@varberg.se

Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande, Varbergs kommun
Mobil: 070-348 58 13 E-post: ann-charlotte.olsson.stenkil@varberg.se

publicerad:

Senast Ändrad: