Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-04-21

Tvätta bilen rätt

I Sverige görs cirka 15 miljoner "fultvättar" på gatan varje år. Smutsvattnet från en "fultvätt" av bilen innehåller olja och miljöfarliga tungmetaller som kadmium, bly, nickel, krom och zink som hamnar i naturen och kan förorena grundvatten, närmsta vattendag, sjö eller hav.

Om du istället tvättar bilen i en gör-det-själv-hall eller tvättanläggning med godkänd reningsanläggning, samlas smutsvatten upp och renas innan det återvänder till naturen.

Du hittar mer information om hur du tvättar bilen på rätt sätt hos Vivab. Länk till annan webbplats.

publicerad:

Senast Ändrad: