Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-04-25

Varberg klättrar när företagsklimatet i Sverige rankas

Idag släpptes resultaten för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning “Löpande Insikt”, vilken visar hur företag upplever de kontakter de har haft med Varbergs kommun under 2022.

Byggare på ett tak

Foto: Etikhus

Totalt har nästan 500 företag svarat på frågor som rör sex olika myndighetsområden (brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd).

Samtliga områden får ett NKI-resultat över 70 på en hundragradig skala där 70 benämns som högt. Det sammanvägda resultatet för 2022, när alla sex myndighetsområden slås samman, uppgår till 77. De senaste fem, åren har de sammanvägda resultaten varit 70, 72, 74, 76 och nu 77.

- Ett glädjande resultat och ett kvitto på ett målmedvetet och idogt arbete på alla nivåer i vår organisation, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M).

En av de stora klättrarna i undersökningen är bygglov som går från 64 till 73, vilken är en hög siffra i kategorin, även i en nationell jämförelse.

Nytt för i år är att även upphandling mäts i en separat undersökning och här blev resultatet 71, vilket även det är en väldigt fin nivå i en nationell kontext.

- Det är mycket glädjande att vi förbättrar oss och för första gången har vi ett NKI över 70 i samtliga kategorier. Med det sagt så arbetar alla kommuner med de här frågorna och vi får inte slå oss till ro utan fortsätta utveckla och förbättra oss, säger Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs kommun.

publicerad:

Senast Ändrad: