Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-06-01

Satsning i Halland för att bryta våld i nära relationer

Nu startar alla halländska kommuner en ny verksamhet. Den ska ge stöd till personer som behöver hjälp med att sluta med ett aggressivt beteende.

- Vi erbjuder trygga respektfulla gruppsamtal för de som har ett aggressivt beteende. Det här är en viktig satsning i Halland för att kunna ge ett heltäckande stöd för att motverka våld i nära relationer, säger Peter Rahm som arbetar som socialsekreterare och är med i projektet.

GCH – Gruppcentrum Halland är en ny kommunal länsövergripande stödverksamhet som drivs i projektform. Projektet pågår i två år och där efter kommer det att utvärderas.

- Det finns ett behov av att nå den som har ett aggressivt beteende eftersom det är där vi kan förebygga våld i nära relationer. Den nya gruppverksamheten är ett viktigt nytt steg för kommunerna i Halland, säger Anna-Lena Sellergren förvaltningschef i Varbergs kommun.

Fakta om Gruppcentrum i Halland

Till Gruppcentrum Halland kan man ringa anonymt och få hjälp och stöd för att sluta med ett aggressivt beteende.

Gruppcentrum Halland (GCH)
Telefon: 073-302 07 90

Telefontid tisdagar och onsdagar kl. 09:00–12:00. Övrig tid telefonsvarare. Tidsbokning sker över telefon. Allt stöd är kostnadsfritt och frivilligt. Gruppcentrum Halland har tystnadsplikt, anmälningsplikt och för inga journaler.

Du kan också delta i gruppverksamheten som en del av din behandling. Då blir du tilldelad en plats av socialtjänsten i din kommun.

publicerad:

Senast Ändrad: