Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-06-07

De får Varbergs kommuns jämställdhetspris och hållbarhetspris 2023

När Varbergs kommun uppmärksammar initiativ för jämställdhet och hållbarhet är det motorsport, hållbara husgrunder och en välkänd stiftelse som står i fokus.

Jämställdhetspriset till Varbergs motorklubb

Motiveringen lyder:

”För ett inspirerande jämställdhetsarbete i en mansdominerad idrott. Varbergs motorklubb har genom medvetna insatser gett fler tjejer möjligheten att komma in i motorsporten. Genom tydlig marknadsföring uppmärksammas jämställdhetsarbetet för att därigenom inspirera andra föreningar att följa efter.”

Hållbarhetspriset till Sparbanksstiftelsen Varberg och företaget Evia

Varbergs kommuns hållbarhetspris 2023 delas mellan Sparbanksstiftelsen Varberg och företaget Evia. Motiveringarna lyder:

"Juryn anser att Sparbankstiftelsen Varberg är unik i sitt slag som satsar stora medel på stöd till civilsamhället och den gröna omställningen. Stiftelsen har långsiktigt investerat i social hållbarhet genom stöd till kultur, forskning och föreningsliv i hela kommunen."

"Evia är ett lokalt nytänkande företag som utvecklar produkter och lösningar för ett mer hållbart byggande. De verkar inom ramen för cirkulär ekonomi som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan. De har dessutom ett engagemang både lokalt och globalt som bidrar till social hållbarhet."

Om priserna

Jämställdhetspriset ska främja jämställdhetsarbetet i kommunen genom att lyfta fram goda exempel, och består dels av en prissumma på 15 000 kronor, dels av ett diplom. Allmänheten har fått nominera, och juryn för priset har bestått av två representanter från kultur- och fritidsnämnden, en representant för näringslivs- och destinationskontoret samt en från Varbergs Föreningsservice.

Hållbarhetspriset ska uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling, och består av en prissumma på 15 000 kr samt ett diplom. Även till detta pris får allmänheten nominera, och juryn för priset har bestått av representanter från kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt en representant från Varbergs FN-förening.

Utdelningen av priserna skedde under högtidliga former i samband med nationaldagsfirandet i Societetsparken den 6 juni.

publicerad:

Senast Ändrad: