Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-06-28

Varbergs kommun tar över ägandet av Sparbanken Wictory Center

Innebandyföreningen WIC klarar inte att finansiera lånen på sin anläggning Sparbanken Wictory Center. Varbergs kommun är borgensman och kommer under onsdagen därför att överta ägandet av anläggningen.

Det samhällsekonomiska läget med höjda räntor och elpriser har påverkat Warbergs Innebandyklubbs förmåga att driva och förvalta Sparbanken Wictory Center. Föreningen klarar inte sina kommande ränte- och amorteringsbetalningar och i och med att Varbergs kommun har gått i borgen för idrottsanläggningen har banken i stället krävt kommunen på betalningarna. Kommunen undersöker just nu hur ett övertagande av anläggningen ska gå till rent praktiskt.

- Framför allt vill vi arbeta för att de barn och ungdomar som tränar och spelar innebandy i anläggningen påverkas så lite som möjligt, säger Carl Bartler, kommundirektör.

Bakgrund

När Warbergs Innebandyklubb skulle bygga en ny idrottsanläggning 2009 beslutade kommunfullmäktige att teckna en generell borgen som motsvarade två tredjedelar av byggkostnaden, dock högst 20 miljoner kronor. Anläggningen byggdes av föreningen och har också drivits och förvaltats i egen regi.

Pandemin gjorde att Warbergs Innebandyklubb fick utmaningar med ekonomin och kommunfullmäktige beslutade då, vid sitt sammanträde i april 2023, att utöka borgensåtagandet till hela krediten för Sparbanken Wictory Center. Detta eftersom det skulle innebära förmånligare räntevillkor för föreningen. Anläggningen ställdes som säkerhet för kommunens borgensåtagande, vilket gjorde att kommunens risk bedömdes som begränsad.

Kommunfullmäktige beviljade samtidigt föreningens önskan att få pausa amorteringarna på krediten i arenabolaget under ett och ett halvt år för att arbeta upp likviditeten. Warbergs Innebandyklubb har även arbetat med andra åtgärder för att förbättra sin ekonomiska situation. Trots detta ser föreningen nu alltså ingen möjlighet framöver att kunna finansiera lånen på idrottsanläggningen.

publicerad:

Senast Ändrad: