Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-06-30

Varbergs kommun byter bank

Under hösten 2023 byter Varbergs kommun bank från Swedbank till Nordea. Detta innebär att alla som till sitt bankkonto regelbundet får lön, arvode eller annan ersättning från kommunen, nu behöver anmäla kontot till Nordea.

Förutom alla medarbetare och förtroendevalda finns flera olika grupper av uppdragstagare som regelbundet får utbetalningar till sitt bankkonto från Varbergs kommun. Samtliga behöver nu anmäla sitt bankkonto till kommunens nya bank Nordea, för att även fortsättningsvis få lön eller annan ersättning utbetalad till kontot. Anmälan ska göras senast den 30 september 2023 och alla som berörs har informerats eller kommer att få information under sommaren.

Bakgrunden till bankbytet är att avtalet med Varbergs kommuns tidigare bank löper ut i höst. En ny upphandling har gjorts och resultatet av den är att kommunen byter bank från Swedbank till Nordea. Kommunen har som arbetsgivare inte tillgång till registret med utbetalningskonton, detta hanteras alltid av utbetalande bank. Därför behöver alla som får lön, arvode eller annan ersättning från kommunen anmäla sitt konto till Nordea.

publicerad:

Senast Ändrad: