Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-07-06
Två ungdomar står i lövskog framför en inristning i en sten.

Bexells talande stenar restaureras i sommar

I sommar satsar Varbergs kommun på kulturarvet genom en uppfräschning av Bexells talande stenar. Arbetet görs av unga feriearbetare, som tvättar stenarna fria från mossa och fyller i ristningarna med röd färg.

På initiativ av Grimeton hembygdsförening gör kultur- och fritidsförvaltningen underhåll av Bexells talande stenar. Stenarna kan ses i bokskogarna vid Torstorp, Grimeton, och bär på ordspråk, dikter och namn. Anledningen till stenarnas uppkomst sägs vara Alfred Bexells (1831-1900) intresse för livsfilosofi, historia och tänkespråk. Bexell anlitade flera stenhuggare för arbetet, framför allt två som gjort majoriteten av ristningarna - Elof, som högg in sentenser och Sund som ristade in namn. Idag finns cirka 160 kända stenar.

Feriearbetare som tvättar och målar ristningarna

Underhållsarbetet finansieras av Länsstyrelsen i Hallands län och kultur- och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun är projektägare. Arbetet utförs av feriearbetare, som arbetar tillsammans med en handledare och fått instruktioner av en stenkonservator från Riksantikvarieämbetet. Vissa av stenarna är igenväxta med mossa som varsamt tvättas bort och sedan fylls ristningarna i. Projektet pågår fram till slutet av juli och ungefär 30 stenar kommer att restaureras.

Populärt besöksmål

Att rengöra stenarna och fylla i ristningarna är en fråga om tillgänglighet av vårt gemensamma kulturarv; de uppfräschade stenarna syns mycket bättre och blir lättare att hitta. Stenarna finns i Åkulla bokskogar och i sommar kan de som saknar bil ta sig till platsen kollektivt via busslinjen Åkturen, som stannar ca 6 km från Bexells stenar.

På bilden: Alex Sjöö och Oliver Haugness är två av feriearbetarna som i sommar arbetar med att restaurera Bexells talande stenar.

publicerad:

Senast Ändrad: