Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-08-10

Arbeten efter stormen Hans

Ovädret Hans har påverkat vatten- och trafiksitutationen i kommunen. Nu påbörjas arbete med uppröjning efter stormen.

Ovädret har främst ställt till oreda för kommunen på badplatser, i trafiken och i parker. Vi arbetar nu med uppröjning på offentliga platser.

Vi har temporärt stängt av gräsplaner på grund av stora regnmängder.

Felanmälan

Använd kommunens felanmälan om du upptäcker till exempel träd som fallit över väg. Vi arbetar så snabbt vi kan med att återställa efter stormen.

Felanmälan

Trafikinformation

Tågtrafiken är inställd på flera sträckor. Följ trafikläget för väg och järnväg på Trafikverkets hemsida.

Trafikinformation - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Vattensituationen

Vivab arbetar med att hantera de ökade flödena av vatten. Läs om deras insatser via länken nedan.

Så jobbar Vivab med stormen Hans Länk till annan webbplats.

Se över din fastighet

Om du drabbats av översvämning, läs råden på Vivabs webbplats:

Översvämning Länk till annan webbplats.

publicerad:

Senast Ändrad: