Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-08-24

Nu startar SCB:s medborgarundersökning 2023

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånare får möjlighet att tycka till om hur det är att leva och bo i sin kommun. Varberg är en av de 162 kommuner som deltar. Är du en av de som är slumpmässigt utvalda? Svara gärna på enkäten!

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i sin kommun. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande man upplever att man har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Genom undersökningen kan vi både följa Varbergs kommuns utveckling över tid, jämföra oss med andra kommuner och med riket som helhet.

Vem får delta och hur?

Det är slumpen som avgör vem som får svara på enkäten. Är du en av de utvalda kommer du att få hem ett informationsbrev i din brevlåda. Du kan själv välja om du vill besvara enkäten på papper eller via webben. I brevet finns inloggningsuppgifter om du vill besvara enkäten digitalt.

Resultatet ger viktig vägledning

Resultatet presenteras i december och ligger till grund för politikers och tjänstepersoners arbete i att förbättra servicen i kommunen, men också demokratin i stort. Årets insamlingsperiod pågår till den 7 november klockan 13.00. Resultaten presenteras i december.

Mer information om undersökningen finns på SCB:s webbplats: SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats.

I SCB:s statistikdatabas kan du se tidigare resultat i undersökningen: Statistikdatabasen - Välj tabell (scb.se) Länk till annan webbplats.

publicerad:

Senast Ändrad: