Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-08-25

Varbergs kommun, Kommunal och Vision är överens om ersättning

Idag har Varbergs kommun, Kommunal och Vision kommit överens om ersättningen för de medarbetare inom Socialförvaltningen som har fast jourtillägg.

Den gemensamma överenskommelsen innebär att jourtillägget tas bort samtidigt som grundlönen höjs med 500 kronor.

Överenskommelsen gäller redan från månadsskiftet augusti-september. Den nya lönen betalas därmed ut första gången i september. Det är cirka 250 medarbetare inom Socialförvaltningen som berörs av överenskommelsen.

Ing-Marie Åkesson och Anne Sjölund från Kommunal och Martin Rimby från Vision i ett gemensamt uttalande:
- Det är positivt att vi genom gemensamt samarbete har lyckats nå en bra överenskommelse. Detta är en förändring som vi ser kommer att gynna våra medlemmar på sikt.

Camilla Tellström, förhandlingschef, Varbergs kommun:
- Att jourtillägget tas bort är ett steg i rätt riktning, eftersom det är fokus på grundlönen som är det viktiga och mest gynnsamma för medarbetarens lön. Jourtillägget är en kvarleva från 1990-talet som de allra flesta kommuner redan har tagit bort. Därför är det glädjande att vi tillsammans med de fackliga parterna har kommit överens om detta idag.

Varbergs kommun är inne i en större lönebildningsprocess. I samband med lönerevisionen nästa år kommer man bland annat att se över hur grundlönen för Socialförvaltningens yrkesgrupper ser ut i jämförelse med övriga halländska kommuner.

publicerad:

Senast Ändrad: