Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-08-28

Varbergs kommun erbjuder nu ukrainska flyktingar svensk­undervisning på grund­läggande och gymnasial nivå

Det är sedan tidigare beslutat att Varbergs kommun ska erbjuda SFI för flyktingar från Ukraina. Nu har regeringen tagit beslut om att kommuner även kan erbjuda personer som omfattas av massflyktings­direktivet att läsa utbildning i svenska eller svenska som andra­språk på grundläggande och gymnasial nivå inom den kommunala vuxen­utbildningen (komvux).

Den 28 mars föreslog regeringen i propositionen om vårändrings­budgeten för 2023 att kommunerna ska få 100 miljoner kronor i statsbidrag för att erbjuda SFI för ukrainska medborgare. Varbergs kommun tog den 17 april beslut om att påbörja arbetet för att kunna erbjuda SFI till flyktingar från Ukraina så snart det är möjligt.

Den 27 juli beslutade regeringen om ytterligare ändring i förordningen (2011:1108) om vuxen­utbildning, att personer som omfattas av massflyktings­direktivet att läsa utbildning i svenska eller svenska som andra­språk på grundläggande och gymnasial nivå inom den kommunala vuxen­utbildningen (komvux). Den nya ändringen träder i kraft från och med augusti.

På utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden den 28 augusti beslutade nämnden att erbjuda en bredare svensk­undervisning. Beslutet är att utöver svenska för invandrare (SFI) dessutom erbjuda kommunal vuxen­utbildning i svenska eller svenska som andra­språk på grundläggande och gymnasial nivå för personer som omfattas av massflyktings­direktivet. Beslutet innebär att samtliga verksamheter erbjuds från och med den 28 augusti.

Jag är mycket nöjd över beslutet om svensk­undervisning som nämnden fattat. Min övertygelse är att möjligheten till att lära sig god svenska ska öppna för mer livs­kvalité med mer frihet för ukrainska flyktingar i Varberg, säger Filip Zackrisson (L), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden i Varbergs kommun.

publicerad:

Senast Ändrad: