Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Fortsatt samverkan för ett tryggare Varberg

Ökad trygghet och minskad brottslighet. Det är målet med en förnyad samverkansöverenskommelse mellan Varbergs kommun och polisen.

Tillsammans ska kommunen och polisen arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande.

- Det är viktigt med ett gott samarbete i så här angelägna frågor, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.

De prioriterade fokusområdena i överenskommelsen är:

  • Barn och ungas hälsa
  • Trygghet och säkerhet
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Samverkan med polisen är viktig. Inte minst eftersom kommunen nu har ansvar för det brottsförebyggande arbetet genom en ny lag från den 1 juli 2023. I detta ansvar ingår att kommunen ska ta fram en lägesbild och en plan för brottsförebyggande åtgärder, vilka ska presenteras innan sommaren.

- Samverkan är nödvändig för ett lyckat resultat, säger lokalpolisområdeschef Anders Wiss.

Överenskommelsen undertecknades idag av Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschef Anders Wiss. Överenskommelsen gäller för åren 2023-2025 och har funnits på liknande sätt sedan 2009.

publicerad:

Senast Ändrad: