Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Förvaltningschef lämnar sitt uppdrag– blir VD för Vivab

Henrik Petzäll har under de senaste 9 åren varit förvaltningschef för hamn- och gatuförvaltningen. Nu har han fått en ny tjänst som VD för det kommunala bolaget Vivab som ägs gemensamt av Varbergs- och Falkenbergs kommuner.

Henrik Petzäll tillträder sin nya tjänst den 8 januari 2024. När Henrik Petzäll lämnar sitt uppdrag föreslås Cecilia Strömer, förvaltningschef för kommunens stadsbyggnadskontor, gå in som tillförordnad förvaltningschef för hamn- och gatuförvaltningen.

– Det skulle vara intressant att få inblick i de viktiga uppdrag som ligger på hamn- och gatuförvaltningen, exempelvis hamnflytt, nytt stationsområde och den ständiga utvecklingen och underhållet av allmän plats. Det är verkligen en spännande verksamhet, säger Cecilia Strömer.

Förslaget skulle innebära att Cecilia har uppdraget parallellt med sitt befintliga uppdrag som förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret.

– Jag ser samhällsbyggnadsprocessen som en helhet och hoppas att vi ska kunna utveckla nya samarbetsformer mellan de båda förvaltningarna, säger Cecilia Strömer.

Förslaget kommer att samverkas den 23 november.

publicerad:

Senast Ändrad: