Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Ny överenskommelse för stöd till barn och elever med läs- och skriv- samt tal- och språksvårigheter

Skolan kommer att ha helhetsansvaret för utredning och stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt samlas expertkompetens för alla barn och elever med tal- och språksvårigheter hos Region Halland.

Det är innehållet i en ny överenskommelse som redogör hur de halländska kommunerna och Region Halland ska samverka kring barn och elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller tal- och språksvårigheter. Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2024 med en övergångsperiod på tre månader.

Överenskommelsen innebär i korthet att:

  • utredningen av elevers läs- och skrivsvårigheter i sin helhet görs av skolan. Kontakt med hälso-och sjukvården och en dyslexi-diagnos behövs inte för att eleven ska få stöd.
  • alla halländska barn med tal- och språksvårigheter får hjälp och stöd av Region Halland. Det gäller både barn i förskola och elever i skola.
  • elever som behöver intyg inför högskoleprov eller körkort ska kunna få ett sådant från skolan.
  • precis som tidigare och enligt skollagen, ska alla skolor, oavsett huvudman, ge elever det stöd de behöver för att klara utbildningen.

Tydliga kontaktvägar för den som behöver hjälp

Överenskommelsen syftar till att göra det tydligare för alla parter vem som ansvarar för vad och beskriver hur parterna ska samverka för att barn och elever inte ska hamna i ett gränsland mellan olika aktörers uppdrag.

Utredning av läs- och skrivsvårigheter ska göras i skolan och det behövs inte någon ytterligare utredning eller medicinsk diagnos för att barn och elever ska få det stöd de behöver. Region Halland tar också ansvar för att ge halländska barn med tal- och språksvårigheter stöd under såväl förskoleåldern som i skolåldern.

Skolorna ger stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter

Skollagen reglerar att skolor, oavsett huvudman, ska ge elever det stöd de behöver för att klara utbildningen. Därför finns personal med kompetens inom området läs-och skrivutredning. Genom överenskommelsen har skolan nu helhetsansvaret för utredningen. Den ska göra det tydligt vilka behov eleven har så att undervisningen kan anpassas och eleven kan få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen. Kontakt med hälso-och sjukvården och dyslexi-diagnos behövs inte för att eleven ska få sitt stöd.

Region Halland erbjuder stöd till elever med tal- och språksvårigheter

Region Halland erbjuder idag stöd till barn i förskoleåldern med tal- och språksvårigheter. Den nya överenskommelsen innebär ett utökat uppdrag och kommer att omfatta även barn i skolåldern.

Pressmeddelande Region Halland 2023-12-04 Länk till annan webbplats.

publicerad:

Senast Ändrad: