Nu kan du ansöka om skolskjuts för ditt barn

Inför läsåret 2024/2025 ska alla elever i grundskolan, inklusive förskoleklass och anpassad grundskola, som anser sig vara i behov av skolskjuts, ansöka om detta.

Ansökan ska göras inför varje nytt läsår, även om eleven tidigare varit beviljad skolskjuts.

Ansök redan idag och senast den 14 april för att vi ska kunna garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart, förutsatt att du inte valt en annan skola än den anvisade.

För att vara berättigad till skolskjuts ska ditt barn:

  • Vara folkbokförd i Varbergs kommun.
  • Gå i anvisad förskoleklass eller grundskola i Varbergs kommun.
  • Uppfylla villkoren för färdvägens längd, eller särskilda skäl.

Skolskjuts beviljas inte mellan hem och fritidshem.

Läs mer om regler och riktlinjer och ansök

Mer information och gör din ansökan idag på Skolskjuts.

publicerad:

Senast Ändrad: