Natoflaggan

Nato-medlemskapets betydelse för Varbergs kommun

Den 7 mars blev Sverige medlem i försvarsalliansen Nato. Genom Sveriges medlemskap deltar Varbergs kommun framför allt i det som kallas värdlandsstöd.

- Vi har idag ett nära samarbete med Länsstyrelsen, våra grannkommuner, region och Försvarsmakten, där värdlandsstöd är en gemensam fråga. Värdlandsstöd innebär att Halland kan komma att bli värd för att ta emot utländska trupper. Att vi går med i Nato innebär för oss att även frågor kopplat till Nato kommer att hanteras i våra befintliga nätverk, säger Lotta Blomqvist, säkerhetschef i kommunen.

Del av totalförsvaret

Medlemskapet i Nato kan också innebära att vårt fokus framåt förändras. Nato-medlemskapet är en del av det svenska totalförsvaret, det vill säga militärt försvar och civilt försvar.

- Vi arbetar redan idag med kommunens uppgifter kopplat till den civila beredskapen. Under året kommer vi intensifiera arbetet tillsammans med våra kollegor inom kommunen men även näringsliv, invånare och frivilliga försvarsorganisationer, berättar Lotta.

Fakta om civil beredskap

Civil beredskap är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. Det civila försvaret består av myndigheter, kommuner, regioner, företag, organisationer och privatpersoner som tillsammans stärker landets motståndskraft vid kris, krigsfara eller krig. Det handlar om att se till att sjukvård, mat och vatten, energi, kommunikationer, transporter och skydd av civila fungerar vid en allvarlig samhällsstörning. Vi är alla en del av det civila försvaret och har ett ansvar att försvara Sverige och bidra efter vår förmåga. Det civila försvaret stöttar det militära försvaret.

Mer information

Sverige i Nato - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Natosamarbete (msb.se) Länk till annan webbplats.

Aktuell information om säkerhetsläget - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Lilla.krisinfo.se - Information till barn och unga (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Nato i fokus - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats.

publicerad:

Senast Ändrad: