Välkommen till föräldrautbildning

Att vara förälder kan ibland vara en utmaning. Därför erbjuder vi föräldrautbildning till dig som vill få verktyg i ditt föräldraskap. Det finns fortfarande platser kvar till utbildningen Trygghetscirkelns föräldraskap i mars.

Föräldrautbildningarna kan handla om att få ökad insikt i barn och ungdomars behov eller verktyg att stärka relationen mellan förälder och barn.

Den 19 mars startar utbildningen "Trygghetscirkelns föräldraskap", som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-8 år. Det finns fortfarande platser kvar om du vill anmäla dig.

För mer information och anmälan till Trygghetscirkelns föräldraskap och andra färäldrautbildningar: Föräldrautbildningar

publicerad:

Senast Ändrad: