Varberg möter framtidens besökare digitalt och stänger turistinformationen

Besöken till turistinformationen i Brunnsparken har minskat med omkring 80% de senaste 10 åren. De sjunkande besökssiffrorna är grunden till att Näringsliv- och destinationskontoret som ansvarar för kommunens turistinformation tagit beslut om att stänga turistinformationen. I stället görs en förflyttning till en starkare digital närvaro som skapar mer värde för besökare och besöksnäring.

Besökare söker alltmer information själva genom olika digitala tjänster och i takt med att användning av digitala tjänster ökar, ökar också förväntningarna på organisationers digitala närvaro. För att locka besökare till Varberg och ge dem bra service och information inför och under sin vistelse här pågår flera digitala förflyttningar. Det sker bland annat i form av utveckling av webbplatsen visitvarberg.se, evenemangskalendern och appen VisitVarberg samt genom sociala medier.

— Genom visitvarberg.se möter vi ett stort antal besökare med tips och inspiration dygnet runt och vi ser att antalet besökare på webbplatsen ökar för varje år. Därför är det ett naturligt steg att satsa mer på vår digitala kommunikation, säger Martin Andersson, Näringslivsdirektör Varbergs kommun.

Personlig service är fortsatt viktigt

Det är fortfarande viktigt att besökare möts av en god service när de kommer till Varberg. Eftersom besöksantalet till turistinformationen i Brunnspaken minskat kraftigt har det varit naturligt att titta på platser där flödet av människor är stort och bidra till goda förutsättningar där. Bland annat har en kostnadsfri, digital värdskapsutbildning med fokus på lokalkännedom, branscher, besöksmål med mera tagits fram. Syftet är att sprida och stärka kunskapen hos frontdeskpersonal som arbetar på besöksmål och boendeanläggningar runt om i kommunen. På så vis ökar besökarnas möjligheter att få turistisk information på anläggningarna de bor på eller på utflyktsmålen de besöker.

— Besöksnäringsbranschen har digitaliserats i en rasande takt de senaste åren och av den anledningen faller det sig naturligt att den fysiska turistinformationen stängs. Kunderna drömmer och bokar digitalt och hittar de flesta svaren på sina frågor via sökmotorerna. Det personliga värdskapet på plats är fortsatt viktigt, då kan vi komplettera med ett personligt och professionellt bemötande från vår receptionspersonal, säger Terese Asplund, VD Varbergs Kusthotell och medlem i Hotellgruppen Varberg.

Turistinformationens personal finns fortsatt tillgängliga och svarar på frågor via telefon och mail och utan en fysisk butik att bemanna kommer fler besök till besöksanläggningarna i kommunen att göras för att stötta personalen på plats.

Populära tryckta produkter så som exempelvis turistkarta över Varberg och tidningen VisitVarberg som samlar tips och inspiration på saker att uppleva i Sommarvarberg kommer finnas kvar och runt om i Varberg lotsar skyltar och digitala skärmar besökare rätt.

publicerad:

Senast Ändrad: