Varberg bibehåller en god service till företagen

Idag släpptes resultaten för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning “Löpande Insikt”, vilken visar hur företag upplever de kontakter de har haft med Varbergs kommuns myndighetsutövande avdelningar under 2023.

Totalt har nästan 500 företag svarat på frågor som rör sex olika myndighetsområden (brand, bygg, mark, miljö, livsmedel och servering).

Samtliga områden utom serveringstillstånd får ett NKI-resultat (nöjd kund-index) över 70 på en hundragradig skala där 70 benämns som "högt".

Det sammanvägda resultatet för 2023, när alla sex myndighetsområden slås samman, uppgår till 75. De senaste fem åren har de sammanvägda resultaten varit 72, 74, 76, 77 och nu 75.

Läs mer om mätningen och resultaten på SKR:s webbplats: Företagsklimat | SKR Länk till annan webbplats.

publicerad:

Senast Ändrad: