Läsårsstart för den kommunala gymnasie­skolan

Höstterminen på Peder Skrivares skola börjar 19 augusti för elever i årskurs 1 och 20 augusti för elever i årskurs 2 och 3.

Viktiga e-tjänster vid läsårsstart

För att få tillgång till digitalt verktyg och elevskåp behöver vårdnads­havare till elev som ska börja årskurs 1 godkänna de regler som finns. Peder Skrivares skola vill också ha kontaktuppgifter till elevens vårdnadshavare. Detta gäller även för helt nya elever som börjar årskurs 2 eller 3.

Elever som har lång väg mellan hem och skola kan söka reseersättning för de dagliga resorna. Ansökan om reseersättning behöver göras inför varje nytt läsår.

Årskurs 1

Observera att olika program har upprop och informations­möte för vårdnads­havare vid olika tillfällen. Här är de platser och klockslag som gäller:

Årskurs 1 samlas för upprop i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) den 19 augusti klockan 09.45.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) onsdagen den 28 augusti klockan 18.30.

Årskurs 1 samlas för upprop i programmets lokal den 19 augusti klockan 08.15.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) måndagen den 26 augusti klockan 18.30.

Årskurs 1 samlas för upprop i programmets lokal den 19 augusti klockan 08.15.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) måndagen den 26 augusti klockan 18.30.

Årskurs 1 samlas för upprop i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) den 19 augusti klockan 09.00.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) tisdagen den 27 augusti klockan 18.30.

Årskurs 1 samlas för upprop i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) den 19 augusti klockan 09.45.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) onsdagen den 28 augusti klockan 18.30.

Årskurs 1 samlas för upprop i programmets lokal den 19 augusti klockan 08.15.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) måndagen den 26 augusti klockan 18.30.

Årskurs 1 samlas för upprop i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) den 19 augusti klockan 09.00.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) tisdagen den 27 augusti klockan 18.30.

Årskurs 1 samlas för upprop i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) den 19 augusti klockan 10.30.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) måndagen den 26 augusti klockan 18.30.

Årskurs 1 samlas för upprop i programmets lokal den 19 augusti klockan 08.15.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) måndagen den 26 augusti klockan 18.30.

Elever på Introduktionsprogrammen meddelas individuellt om tid och plats för upprop och informationsmöte för vårdnadshavare.

Årskurs 1 samlas för upprop i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) den 19 augusti klockan 08.15.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) torsdagen den 29 augusti klockan 18.30.

Årskurs 1 samlas för upprop i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) den 19 augusti klockan 10.30.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) måndagen den 26 augusti klockan 18.30.

Årskurs 1 samlas för upprop i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) den 19 augusti klockan 09.45.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) onsdagen den 28 augusti klockan 18.30.

Årskurs 1 samlas för upprop i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) den 19 augusti klockan 08.15.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) torsdagen den 29 augusti klockan 18.30.

Årskurs 1 samlas för upprop i programmets lokal den 19 augusti klockan 08.15.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) måndagen den 26 augusti klockan 18.30.

Årskurs 1 samlas för upprop i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) den 19 augusti klockan 09.00.

20 augusti klockan 08.30-15.00 hålls lära känna-aktiviteter.

Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i Stora aulan (Hus 1, ingång från Engelbrekts­gatan) tisdagen den 27 augusti klockan 18.30.

Frågor om vilken klass du hamnat i

Att få ihop klasser och olika grupper för exempelvis språk och individuella val är ett enormt logistik­arbete för en skola av Peder Skrivares storlek. Eleven kommer därför få reda på vilken klass den tillhör först på uppropsdagen.

Observera att det endast är elever med dokumenterade särskilda skäl från grundskolan som efter samråd med rektor på skol­enheten kan påverka klass- och grupptillhörighet. Vi nekar alla andra eventuella önskemål om klasstillhörighet.

Årskurs 2

Uppstart med mentor den 20 augusti klockan 08.30 fram till lunch. Praktisk information och skåps­utdelning samt något trevligt tillsammans med klassen. Lunch serveras till årskurs 2 den här dagen.

Samling sker i salar anslagna i foajéerna i Hus 1 och 9.

Årskurs 3

Uppstart med mentor den 20 augusti klockan 13.00–16.00. Praktisk information och skåps­utdelning samt något trevligt tillsammans med klassen. Ingen lunch serveras till årskurs 3 den här dagen.

Samling sker i salar anslagna i foajéerna i Hus 1 och 9.

Anpassade gymnasie­skolan

Information om skolstart för årskurs 1 meddelas individuellt till elever på den anpassade gymnasieskolan.

Övriga årskurser på den anpassade gymnasie­skolan har skolstart 20 augusti klockan 08.00. Elever på Individuella programmet samlas i Hus 8. Elever på Administration, handel och varu­hantering (AHV), Fastighet, anläggning och byggnation (FAB) samt Hotell, restaurang och bageri (HRB) samlas i Lilla Restaurangen i Hus 1.

publicerad:

Senast Ändrad: