Läsårsstart i den kommunala grundskolan

Här kan du se vilka tider och annan information som gäller första skoldagen, fredag den 16 augusti på din kommunala grundskola.

När ett nytt läsår startar behöver du som vårdnadshavare lämna uppgifter om ditt/dina barn. Det gör du för att skolan alltid ska ha aktuell information om sina elever. Läs mer och uppdatera informationen i e-tjänsten Elevinformation skolstart

Ordinarie schemaramar för eleverna publiceras på Unikum till berörda vårdnadshavare. Vid ytterligare frågor om skolstarten, kontakta respektive skola. Med förbehåll för korrekturfel.

Almers skola

Telefon: 072-160 71 00

 • Åk 4–9 kl. 08.00–13.00
 • Årskurs 4 startar 08:15 ute på skolgårdens västra sida (mot västkustvägen)

Ankarskolan

Telefon: 0340-69 90 00

 • F-klass kl. 08.00–11.30
  Skolan anordnar inte skolskjuts för F-klass den första skoldagen. Skollunch serveras.
 • Åk 1–9 kl. 08.00–13.30
  Skolskjuts kl. 14.00. Skollunch serveras.

Anpassad grundskola/Almers skola

Telefon: 070-957 83 73

 • Start kl. 07.55
  Skolskjuts går som vanligt.

Anpassad grundskola/Mariedalsskolan

Telefon: 070-957 83 73

 • Start kl. 07.50

Björkedalsskolan

Har du frågor om skolstarten, kontakta ditt barns mentor eller specialpedagog.

Bläshammar skola

Telefon: 0340-69 76 70

 • Åk F-3 kl. 08.10–13.15
 • Åk 4-6 kl. 08.10–14.00

Samling på F-2 skolgård. Ordinarie schematider för eleverna publiceras på Unikum

Bockstensskolan

Telefon: 072-351 06 85

 • Åk F-3 kl. 08.00–13.00
 • Åk 4–5 kl. 08.00–13.30

Klasserna samlas i respektive klassrum.

Bosgårdsskolan

Telefon: 0340-69 78 30

 • F-klass kl. 08.30–10.00
 • Åk 1–6 kl. 08.30–13.30, Skolskjuts 13.40
 • Åk 7–9 kl. 08.30–15.10, Skolskjuts 15.20

Fritids från kl. 10.00 om så behövs. Skollunch serveras till åk 1–9 och för de som är på fritidshem.

Buaskolan

Telefon: 076-852 28 82

 • F-klass kl. 08.30–10.00
 • Åk 1–6 kl. 08.00–12.50

Skolan anordnar ej skolskjuts för F-klass den första skoldagen.

Deromeskolan

Telefon: 072-351 66 17

 • F-klass kl. 08.20–10.30
  Skolan anordnar ej skolskjuts för F-klass den första skoldagen.
 • Åk 1–3 kl. 08.20–12.30

Furubergsskolan

Telefon: 070-978 80 08

 • Åk F-5 kl. 08.00–13.00

Göthriks skola

Telefon: 076-634 98 60

 • Åk F-6 kl. 08.30–13.40
  Skollunch serveras. Skolan anordnar ej skolskjuts för F-klass på Göthriks skola den första skoldagen.

Hagaskolan

Telefon: 0340-883 42

 • Åk F-9 kl. 08:00–13:00

Håstensskolan

Telefon: 0340-880 40

 • Åk 6 kl. 08.15–13.30
  Möts upp vid huvudingången mellan skola och idrottshall.
 • Åk 7–9 kl. 08.30–13.30
  Samling i hemklassrum.

Kung Karl skola

Telefon: 072-351 65 22

 • Åk F-6 kl. 08.00–12.50

Lindbergs skola

Telefon: 073-856 82 38

 • F-klass kl. 09.00–13.20, Skolskjuts kl. 13.30
 • Åk 1–4 kl. 08.10–13.20, Skolskjuts kl. 13.30
 • Åk 5–9 kl. 08.10–14.30, Skolskjuts kl. 14.40

När eleverna kommer möter lärarna vid respektive kapprum/entré och klassen samlas i klassrummet

Mariedalsskolan

Telefon: 070-971 86 80

 • Åk F-3 kl. 08.00–13.10, Skolskjuts kl. 13:20
  Samling i respektive klassrum.

Påskbergsskolan

Telefon: 0340-880 60

 • Åk F–3 kl. 8:00–13:00
 • Åk 4–9 kl. 08.00–14.00

Rolfstorps skola

Telefon: 076-635 91 47

 • Åk F-6 kl. 08.20–13.00
 • Åk 7–9 kl. 08.20–15.10

Sibbarps skola

Telefon: 073- 305 37 70

 • F-klass kl. 08:00–10.00
  Skollunch serveras ej till F-klass. Skolan anordnar inte skolskjuts för förskoleklass den första skoldagen.
 • Åk 1–3 kl. 08:00–12.30, Skolskjuts kl. 12:40
 • Åk 4–6. Kl. 08:00–14:30, Skolskjuts kl. 14:40

Fritids från kl. 10.00 om så behövs. Skollunch serveras till åk 1–6.

Skällinge skola

Telefon: 073-151 61 73

 • Åk F-3 kl. 08.15–13.00

Spannarps skola

Telefon: 073-305 38 01

 • Åk F-3 kl. 08.00–13.20
  Skollunch serveras. Skolskjuts kl. 13.30.

Trönninge skola

Telefon: 076-608 17 58

 • F-klass kl. 07.45–13.00
 • Åk 1-3 kl. 07.45–12.00
 • Åk 4–6 kl. 08.00–13.00
 • Åk 7–9 kl. 08.15–15.00

Skolskjuts för åk 7–9 samt barn från Bläshammar som börjar F-klass på Trönninge skola.

Vidhögeskolan

Telefon: 0340-69 77 00

 • Åk F-2 kl. 08.25–13.30, Skolskjuts ca 13.40
 • Åk 3–9 kl. 08.25–15.00, Skolskjuts ca 15.10

Eleverna samlas i sina klassrum 08.25. Skollunch serveras som vanligt, enligt schema.

Väröbackaskolan

Telefon: 073-253 15 51

 • Åk F-9 kl. 08.00–13.00
  Vårdnadshavare är välkomna att vara med förskoleklass vid en kort festlig ceremoni vid skolstarten 08.00.

publicerad:

Senast Ändrad: