Skateparken Freden tillfälligt stängd

Varbergs skatepark Freden har varit stängd under ett par veckor. Detta eftersom parkens ytor är hala, och det finns risk för skador för åkarna. Varbergs kommun arbetar med att lösa problemet så fort som möjligt.

I parken har det ända sedan invigningen för ett år sedan varit problem med sabotage och skadegörelse. Glasburkar med målarfärg som blandats med spik och glassplitter har kastats på ramperna.

Olika åtgärder för att lösa problemet med skadegörelse

Varbergs kommun har hela tiden arbetat med olika åtgärder för att lösa problemet, till exempel utökad bevakning av parken samt belysning.

För att kunna få en mer långsiktig åtgärd har man även undersökt olika möjligheter att skydda betongen och underlätta rengöring vid vandalisering. Tyvärr blev det ett missförstånd med en leverantör som lade på ett klotterskydd, innan frågan om att skydda åkytorna utretts ordentligt.

Klotterskydd gjorde ytorna hala

Följden blev att ytorna i parken blev hala och farliga att åka på. När detta upptäcktes sanerades parken från klotterskyddet men ytorna har inte blivit helt återställda. Parken är därför fortsatt tillfälligt stängd, tills kommunen kan garantera att den är säker att åka i igen.

Ska öppna så snart som möjligt

Nu är högsta prioritet att få ytorna rena och att skateparken kan öppna igen så snart som möjligt. Varbergs kommun har en tät dialog med föreningen Varbergs skateboardklubb och även med Bryggeriet Bygg i Malmö, som designat Varbergs skatepark Freden och är specialiserade på att bygga skateparker och ramper.

publicerad:

Senast Ändrad: