varningsikon

2024-02-26

Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Tisdagen den 27 februari kan det stundtals vara svårt att nå varberg.se och våra andra webbplatser på grund av att vi lanserar en ny version av vår webbplats. Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär detta orsakar.

Läs mer om Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Sök

Tillgänglighetsredogörelse

Varbergs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur varberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi berättar om kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av våra webbplatser inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Varbergs kommuns webbplatser som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via vårt kontaktcenter Varberg direkt

Svarstiden är normalt 2 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra webbplatsers tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via webbredaktor@varberg.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Varbergs kommuns webbplats är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt på varberg.se

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning med liten skärm

 • I mindre skärmar eller vid förstoring kan sammanhang och information gå förlorad.
 • Det kan vara svårt att förändra avstånd mellan bokstäver.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns bilder som saknar alternativ text.
 • Det finns PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktig alternativ text.
 • Filmer som publicerats före den 23 september 2020 kan sakna textalternativ.
 • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation.

Problem vid användning utan hörsel

 • Våra filmer från Kommunfullmäktige saknar textning.
 • Vi textar nya filmer som publiceras men det finns äldre filmer som saknar text.

Problem vid användning med nedsatt kognitiv förmåga

 • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation.

Innehåll som inte är tillgängligt på sjalvservice.varberg.se

Problem vid användning av liten skärm

 • I mindre skärmar eller vid förstoring kan sammanhang och information gå förlorad.
 • Det kan vara svårt att förändra avstånd mellan bokstäver.
 • Automatisk inmatning saknas på vissa ställen.
 • Alla hyperlänkar är inte kodade som hyperlänkar.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns bilder/ikoner som saknar bildbeskrivning.
 • Tabeller läses inte alltid upp korrekt.
 • Automatisk inmatning saknas på vissa ställen.
 • Alla hyperlänkar är inte kodade som hyperlänkar.
 • Vissa tecken läses upp felaktigt.
 • Vissa rubriker är bristfälliga.
 • Felmeddelande i självserviceformulär indikeras inte för skärmläsaranvändare.
 • Vissa felmeddelanden visas bara om man har muspekaren över ikonen för fel.
 • Vissa symboler saknas i tab-ordningen.

Problem vid användning med nedsatt syn

 • I mindre skärmar eller vid förstoring kan sammanhang och information gå förlorad.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Automatisk inmatning saknas på vissa ställen.
 • Alla hyperlänkar är inte kodade som hyperlänkar

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Automatisk inmatning saknas på vissa ställen.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 febriari 2024.

Oskäligt betungande anpassning

Varbergs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Varbergs kommun påbörjade arbetet med en helt ny webbplats för varberg.se under 2021. Den kommer att publicceras under våren 2024. Med Varbergs kommuns begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av plattformen skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna har vi bedömt att anpassningar av webbplatsen är oskäligt betungande för kommunen.

 • Kommunfullmäktiges sammanträden som direktsänds och publiceras i efterhand på varberg.se är inte textade. Vi publicerar protokoll från sammanträdena på vår webbplats i efterhand.
 • Webbplatsen innehåller dokument som inte är fullt tillgängliga. Det gäller bland annat inscannade handlingar och dokument som publicerats tidigare på varberg.se. Det krävs ett omfattande manuellt arbete för att formatera om alla handlingar och dokument. Därför är inte alla handlingar och dokument tillgängliga fullt ut. Vi har som ambition att dokument som läggs ut på vår webbplats framöver ska uppfylla tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Dokument som publicerats före den 23 september 2018
 • Filmer som publicerats före den 23 september 2020

Hur vi testat webbplatsen

Metamatrix AB har gjort en oberoende granskning av Varbergs kommuns webbplats. Granskningen gjordes i maj 2020. Efter granskningen har Varbergs kommun genomfört ett stort antal förbättringar och därefter gjort en manuell granskning av varberg.se för kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA. Senaste bedömningen gjordes i september 2020. Granskningen har gjorts med Myndigheten för digital förvaltnings checklista för tillgänglighet.

Webbplatsen publicerades 6 september 2010.

Redogörelsen uppdaterades senast 15 december 2023.

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter