Sök

Sång

Sången är vårt första instrument och starkt kopplat till vår person. Att sjunga och våga göra sin röst hörd är inte enbart röstträning det är också utvecklande och stärkande för självförtroendet, samtidigt som det är roligt.

Solosång

I solosång får du prova på många olika genrer. Förutom sångrepertoar och olika sångtekniker ingår röstvård i form av avslappnings-, hållnings- och röstövningar som anpassas efter dina behov. Du får även möjlighet att sjunga tillsammans med andra, bli kompad av gitarr- och pianoelever samt sjunga med kompgrupp, till exempel i vårt årliga samspelsprojekt.

Som solosångselev är du dessutom varmt välkommen att sjunga med i Kulturskolans ungdomskör! Här får du även möjlighet att lära dig sjunga i stämmor. Obs! När du är solosångselev ingår körsång och kostar alltså inget extra. 

Ålder: 14-20 år (ålders- och nivåindelning)
Avgift: 1 032 kr/termin

Körsång

Genom körsång upptäcker du glädjen i att sjunga tillsammans med andra. I körsång utvecklar du en mer medveten sångteknik och körklang samt lär dig att sjunga flerstämmigt. Du ges möjlighet att framträda under olika evenemang både på Kulturskolan och i andra sammanhang. Körens repertoar är blandad och på olika språk.

Ålder: 7-20 år (åldersindelning)
Avgift: 516 kr/termin

ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

Självservice & blanketter