Foto inifrån tunneln med maskin och tre arbetare

Foto: Kasper Dudzik

Följ bygget av Varbergstunneln!

Nyfiken på hur långt man kommit med dubbelspår och tunneln? Du kan följa bygget av Varbergstunneln i vårt nyhetsbrev och i digitala kartor.

Fem stora arbetsplatser

Trafikverket och Implenia arbetar på fem stora arbetsplatser, från norr till söder.

Öster om Naturum och norr om Lassabackarondellen

Här anläggs den nya godsbangården.

Nya Getteröbron, Lassabackaområdet

Arbeten med väganslutningar till nya Getteröbron.

Västra Vallgatan och järnvägen norrut från stationsområdet

Arbeten med tråg och betongtunnel.

Järnvägsparken, söder om stationen

Service- och räddningstunneln samt bergtunnel.

Breared

Södra tunnelmynningen, järnvägsbro, cirkulationsplats och ny sträckning av Österleden.

Kartor och bilder över arbetsplatserna

I Varbergskartan hittar du kartor, drönarbilder och 360-rundvandringar som följer bygget av Varbergstunneln. Du kan också följa bygget i Trafikverkets karta.

Karta över hela området

Karta över dubbelspårets sträckning genom Varberg

Håll dig uppdaterad

Du kan följa med i vad som händer i projektet i vårt nyhetsbrev eller via Trafikverkets hemsida.

Nyhetsbrev för projekt Varbergstunneln och trafiken

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: