Tidslinje för projekt Varbergstunneln

Här får du koll på vad som hänt sedan regeringen 2013 tog beslut om projekt Varbergstunneln.

Från regeringsbeslut till byggarbetsplats

 1. Beslutet från regeringen

  21 mars 2013 ger regeringen ett så kallat tillåtlighetsbeslut för Västkustbanans deletapp genom Varberg. Det betyder att regeringen ger klartecken för den sista delen av utbyggnaden genom Halland.

 2. Kommunen antar detaljplaner och järnvägsplan

  Den 23 maj 2017 antas detaljplanerna av kommunfullmäktige och järnvägsplanen blir också fastställd.

 3. Detaljplaner vinner laga kraft

  11 januari 2018 vinner detaljplanen för Västkustbanan, norra och södra delen, laga kraft. 17 januari 2018 vinner detaljplanen för bergtunneldelen laga kraft.

 4. Regeringsbeslut om järnvägsplanen

  Den 31 maj 2018 beslutar regeringen om järnvägsplanen för utbyggnad till dubbelspår och tunnel på sträckan Varberg-Hamra.

 5. Varbergstunneln i den nationella planen

  Den 4 juni 2018 finns Varbergstunneln med som ett av projekten i den nationella infrastrukturplanen, som regeringen presenterar.

 6. Entreprenör utses

  I juni 2018 väljer Trafikverket Implenia Sverige AB som entreprenör för byggprojektet. Implenia är ett byggföretag med erfarenhet av tunnelbygge i både Stockholm och i Malmö.

 7. Förberedande arbeten

  Nya vattenledningar, ny väg för bussar och nytt signalställverk.

 8. Tillstånd från Mark- och miljödomstolen

  Den 28 november 2018 ger Mark- och miljödomstolen projektet tillstånd för anläggandet och drift av tunnel och dubbelspår.

 9. Ny tillfällig bussterminal

  Den 9 december 2018 öppnar en ny tillfällig bussterminal i kvarteret mittemot stationen. Här ska bussarna gå från den 9 december och under hela byggtiden för Varbergstunneln. Bussarna kommer att anlända till bussterminalen via Kungsgatan.

 10. Under större delen av 2019 görs förberedande arbeten i centrum: ledningsarbeten, lokstallarna rivs och berget undersöks.

 11. I december 2019 firas byggstarten av projektet!

 12. I början av 2020 börjar sprängningar ovan jord, sedan följer sprängningar in i berget.

 13. Flygfoto från norr över nya Getteröbron

  Första milstolpen passeras den 17 augusti 2020 när den nya Getteröbron invigs.

 14. Flygfoto över Österleden som visar den nya järnvägsbron 

  I maj 2021 är den nya järnvägsbron över Österleden klar och Österleden leds nu under den nya bron. Precis intill har en ny cirkulationsplats byggts.

 15. Flygfoto nya godsbangården

  I juni 2021 öppnade den nya godsbangården i Lassabacka för godstrafiken.

 16. Foto inifrån servicetunnlarna när genomslaget sker den 21 december. Tunnelarbetare i förgrunden.

  Den 21 december 2022 gjordes genomslag i servicetunneln. Hela servicetunneln är nu färdigsprängd.

 17. Foto inifrån Varbergstunnelns spårtunnel när hela tunneln är färdigsprängd. Bergmassor i förgrunden. 

  Fredagen den 26 maj 2023 kl. 15:02 nådde vi genomslag i spårtunneln när den norra och den södra fronten möttes.

 18. Den 8 mars 2024 bjöd Jernhusen in till byggstart av det nya stationshuset och en tidskapsel gjöts in i betongen.

Nyheter från Trafikverket

Du kan följa med i vad som händer och vad som hänt i projektet på Trafikverkets webbplats.

Varbergstunneln, Trafikverket Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: