Första sprängningarna

I början av 2020 börjar sprängningar ovan jord, sedan följer sprängningar in i berget.

Den 15 januari 2020 görs första sprängningen ovan jord i Lassabacka vid bygget av nya godsbangården.

I mars 2020 görs första sprängningarna ovan jord i Breared och Järnvägsparken.

I juni 2020 görs första sprängningen för bergtunneln inne i centrum.

I augusti 2020 görs första sprängningen för bergtunneln i Breared.

Publicerad den:

Senast Ändrad: