Flygfoto över den nya Getteröbron i februari 2021, bron går över järnvägsspåren.

Flygfoto över den nya Getteröbron i februari 2021.

Första anläggningen - ny Getteröbro

En ny bro till Getterön behövs för att det nya dubbelspåret ska få plats under bron och för att ge plats åt nya godsbangården. Den nya bron var den första delen som byggdes och blev klar inom ramen för projekt Varbergstunneln.

Trafikverket och entreprenören Implenia har byggt den nya Getteröbron. Det är den första anläggningen som är klar i projekt Varbergstunneln. Nya Getteröbron byggdes söder om den gamla bron, som nu är riven.

Varbergstunneln – Invigningstal i samband med invigningen av Getteröbron | Trafikverket - YouTube Länk till annan webbplats.

Intervjuer med de som varit med och byggt bron: Varbergstunneln – frågor och svar om den nya Getteröbron i Varberg | Trafikverket - YouTube Länk till annan webbplats.

Varför byggdes en ny bro?

Den nya bron är längre och högre eftersom dubbelspåren ska få plats under den. En högre bro tillåter också högre hastighet på järnvägen. Den nya bron skapar plats för den nya godsbangården, som anläggs norr om bron.

Mer plats för gång, cykel och bil

På bron finns gång- och cykelbanor på båda sidor om vägen.

Den nya bron är en så kallad femspannsbro, vilket innebär möjlighet till gång-, cykel- och biltrafik på båda sidor om järnvägsspåren under bron. Hur trafiklösningarna under bron ska se ut är ännu inte bestämt och hanteras i kommunen.

Den nya bron har gång- och cykelväg på båda sidor.

Vem betalade?

Kostnaden för bygget av Getteröbron ingår i projektets budget som finansieras av Trafikverket, Varbergs kommun, Jernhusen och Region Halland.

Fakta om projekt Varbergstunneln

Röda balkar vid bygget av Getteröbron, december 2019

Bygget av Getteröbron i december 2019.

Publicerad den:

Senast Ändrad: