Genomslag i bergtunneln

Fredagen den 26 maj 2023 kl. 15:02 nådde vi genomslag i spårtunneln när den norra och den södra fronten möttes.

Foto inifrån Varbergstunnelns spårtunnel när hela tunneln är färdigsprängd. Bergmassor i förgrunden. 

Publicerad den:

Senast Ändrad: