Genomslag i servicetunneln

Den 21 december 2022 gjordes genomslag i servicetunneln. Hela servicetunneln är nu färdigsprängd.

Flygfoto över nya godsbangården

Publicerad den:

Senast Ändrad: