Förberedelser inför byggstart

Under större delen av 2019 görs förberedande arbeten i centrum: ledningsarbeten, lokstallarna rivs och berget undersöks.

Den 14 januari 2019 stängs Västra Vallgatan för förberedande ledningsarbeten. Arbetena är klara i slutet av maj månad.

Från januari till maj 2019 rivs de gamla lokstallarna.

Under första halvåret 2019 görs ett 20-tal kärnborrhål längs sträckan där tunneln ska byggas. Med borrhålen tas borrkärnor upp för att avgöra bergets kvalitet och kunna planera byggnationen och beräkna kostnaderna på ett bättre sätt.

Sommaren 2019 görs undersökning av berget i Järnvägsparken. Trafikverket gör injekteringsförsök, vilket innebär att de fyller sprickor i berget med cement för att minska dess vattenförande förmåga.

Publicerad den:

Senast Ändrad: